Over

Over Anne Los

 

Sinds 2004 ben ik met bevlogenheid en plezier werkzaam als psychiater.

Mijn visie is het bieden van persoonlijke, professionele psychiatrische behandeling van mensen vanuit een holistische, betrokken en verbindende benadering.

Ieder mens heeft krachten en kwetsbaarheden. Binnen de gesprekken is er focus op herstel van mogelijkheden en vernieuwing en verruiming van denken. Daarnaast zijn zingeving en betekenisgeving van het leven belangrijke themas die een plek krijgen in de behandeling. 

Naast psychiater ben ik ook Schematherapeut en ben ik een groot fan en deelgenoot van dit helende gedachtengoed, waar veel ruimte is voor vergroting van het zelfbewustzijn (in relatie tot de ander en de wereld), maar ook voor traumabehandeling en herstelervaringen.

Kijk voor meer informatiie op www.schematherapie.nl

 

CV

1989-1996 Arts-opleiding Maastricht

1997 Mercy Ships

1997 Medische opvang asielzoekers Zwolle

1997-1998 Opnameafdeling psychiatrie Raalte

1998-1999 Ouderenpsychiatrie Zuidlaren

1999-2004 Specialisatie tot psychiater binnen GGZ Groningen

(werkervaring in Ambulante Psychiatrie en Opnameafdeling (kortdurend en chronisch), Psychotherapie, Traumabehandeling)

1999 Kinder en Jeugdpsychiatrie Universitair Centrum Groningen

2000 Stichting Terwille, Verslavingszorg

2003-2006 Behandelcoordinator Forensische Psychiatrie

2004-2010 Hoofd Volwassenzorg  en psychiater CGGZ Drachten

2010-2012 Lentis Groningen, Crisisdienst

en Lentis Psychotherapeutische dagbehandeling

2010-nu  Eigen Praktijk Sebaldeburen

2014-2018 Verslavingszorg Noord Nederland Friesland

2018- 2019 De Evenaar, transculturele psychiatrie, Heerenveen

2019 afronding opleiding Schematherapie.


Lid van:

KNMG, koninklijke Nederlandse maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst

Federatie Medisch specialisten

NVvP nederlandse vereniging voor psychiatrie

Intervisiegroep Noord Friesland Zelfstandig psychiaters

Vereniging Zelfstandiggevestigde psychiaters Friesland

Vereniging voor Schematherapie

Intervisiegroep Schematherapie Friesland


Ingeschreven bij:

BIGregister voor medische beroepen

19047221501

Kamer van Koophandel

01175739

AGB-register

03073096 (praktijk)

03069310 (zorgverlener)

Register Schematherapie.

www.schematherapie.nl

 

 

 

 

" Owning our story and loving ourselves through that process is the  bravest thing that we will ever do"


Brene Brown